Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Jako hmotný didaktický prostředek označujeme všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. K materiálním didaktickým prostředkům náleží učební pomůcky, technické výukové prostředky, účelová zařízení školy. Cílem bakalářské práce může být např. návrh nové didaktické pomůcky a její aplikace v odborném předmětu na SŠ, inovace stávající didaktické pomůcky používané na SŠ, analýza využitelnosti jednotlivých didaktických pomůcek konkrétního odborného předmětu na SŠ, atd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.