Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt:
Jako hmotný didaktický prostředek označujeme všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. K materiálním didaktickým prostředkům náleží učební pomůcky, technické výukové prostředky, účelová zařízení školy. Cílem bakalářské práce může být např. návrh nové didaktické pomůcky a její aplikace v odborném předmětu na SŠ, inovace stávající didaktické pomůcky používané na SŠ, analýza využitelnosti jednotlivých didaktických pomůcek konkrétního odborného předmětu na SŠ, atd.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.