Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Metoda výuky je prostředek, který stimuluje učení dospělého, vede ho k určitému cíli a činí učební proces efektivním. Výběr vhodné metody výuky závisí na celé řadě kritérií (charakter učebních cílů a obsahu výuky, předběžné znalosti a složení účastníků vzdělávací akce, ale také např. na stupni aktivizace účastníků). Možnosti zařazení nových, aktivizačních metod do vzdělávání dospělých, analýzou stávajících metod výuky nebo aplikací specifických metod výuky do odborných předmětů mohou být obsahem bakalářské práce na navrhované téma.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia