Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Summary:
Metoda výuky je prostředek, který stimuluje učení dospělého, vede ho k určitému cíli a činí učební proces efektivním. Výběr vhodné metody výuky závisí na celé řadě kritérií (charakter učebních cílů a obsahu výuky, předběžné znalosti a složení účastníků vzdělávací akce, ale také např. na stupni aktivizace účastníků). Možnosti zařazení nových, aktivizačních metod do vzdělávání dospělých, analýzou stávajících metod výuky nebo aplikací specifických metod výuky do odborných předmětů mohou být obsahem bakalářské práce na navrhované téma.

There are no limitations of the topic