Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Abstrakt:
Metoda výuky je prostředek, který stimuluje učení dospělého, vede ho k určitému cíli a činí učební proces efektivním. Výběr vhodné metody výuky závisí na celé řadě kritérií (charakter učebních cílů a obsahu výuky, předběžné znalosti a složení účastníků vzdělávací akce, ale také např. na stupni aktivizace účastníků). Možnosti zařazení nových, aktivizačních metod do vzdělávání dospělých, analýzou stávajících metod výuky nebo aplikací specifických metod výuky do odborných předmětů mohou být obsahem bakalářské práce na navrhované téma.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení