Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Vyučovací metoda je postup učitele a žáků při plnění cílů výuky. Metody výuky můžeme rozdělit podle řady kritérií. Snahou učitele je při plnění cílů výuky vybrat takové vyučovací metody, aby celý vyučovací proces byl efektivní, jednotlivé části hodiny na sebe plynule navazovaly a žáci stanovených cílů dosahovali hlavně na základě vlastní učební práce, důraz je kladen na myšlení a řešení problémů. V rámci bakalářské práce se student může např. zabývat podmínkami použití jednotlivých aktivizačních metod ve výuce odborného předmětu, analýzou využití konkrétních vyučovacích metod ve výuce, návrhem nebo aplikací vlastní metody výuky do odborného předmětu, aktualizací některé z metod výuky uplatnitelné na SŠ, atd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.