Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Vyučovací metoda je postup učitele a žáků při plnění cílů výuky. Metody výuky můžeme rozdělit podle řady kritérií. Snahou učitele je při plnění cílů výuky vybrat takové vyučovací metody, aby celý vyučovací proces byl efektivní, jednotlivé části hodiny na sebe plynule navazovaly a žáci stanovených cílů dosahovali hlavně na základě vlastní učební práce, důraz je kladen na myšlení a řešení problémů. V rámci bakalářské práce se student může např. zabývat podmínkami použití jednotlivých aktivizačních metod ve výuce odborného předmětu, analýzou využití konkrétních vyučovacích metod ve výuce, návrhem nebo aplikací vlastní metody výuky do odborného předmětu, aktualizací některé z metod výuky uplatnitelné na SŠ, atd.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.