Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci ŠLP Křtiny existuje síť přírodních rezervací jejichž smyslem je spontánní vývoj. Na ploškách ve stádiu rozpadu bude v rezervacích sledováno přirozené zmlazení dřevin. Hodnocena bude intenzita, druhové spektrum, poškození nově vnikající generace lesa.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení