Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Přemněna druhové skladby v PR Velký Hornek (CHKO Moravský kras)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Před několika lety se započalo s přemněnnou nepůvodních akátových porostů v PR Velký Hornek. Při přeměnách byly použity různé metody. Šetření mají vyhodnotit úspěšnost těchto mnetod v souvislosti s cílovým stavem (dřevinou skladbou).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení