Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Abstrakt:
Provést mikroskopickou analýzu zvoleného druhu dřeva (např. variabilita rozměrů tracheid, cév, libriformních vláken).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení