Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Summary: Zjistit např. šířku letokruhu, podíl letního dřeva, procento letního dřeva, hustotu dřeva, sesychání dřeva, pevnost a pružnost dřeva u zvoleného druhu dřeva (např. smrk, dub, buk,javor, lípa, atd.).

There are no limitations of the topic