Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Abstrakt: Rámcovým cílem bakalářské práce je zkoumání dopadů procesu deindustrializace na území vybraného statutárního města. Kromě literární rešerše bude práce založena na vlastních výzkumných aktivitách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-RR Regionální rozvojB-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.