Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
The student will elaborate on the above topic and show the different types of tourism and and their effect on the economic development of a selected country. The student will analyze data collected and the obtained results should be well discussed to show whether tourism in general is beneficial or detrimental to the economic development of the chosen country. The conclusion should include possible recommendations that will help boost the tourism industry in the chosen country.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení