Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
S použitím dat z Českého statistického úřadu a Ministerstva zemědělství provedete zhodnocení vývoje agrárního sektoru za léta 1991 - 2006. Zaměříte se, dle vlastního výběru, na sektor rostlinné nebo živočišné výroby, kde zhodnotíte stavy, plochy, objemy a hodnotu produkce, její import a export. Popíšete rovněž statistickými metodami vývojové tendence. Práce předpokládá úspěšně složenou zkoušku z předmětu Statistika I, práci s programem Word a ExcellOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFST1 Statistika