Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Interaktivní prezentace/průchod v programu Blender
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Open source program Blender obsahuje kromě standardních nástrojů pro modelování prostoru, renderování či animaci také GameEngine, ve kterém je možné vytvářet počítačové hry a interaktivní animace. Cílem práce by mělo být vytvoření interaktivní prezentace zvoleného objektu (např. interaktivní průchod sídlem firmy či areálem školy). K tomu je zapotřebí, aby se student seznámil s prostředím a nástroji programu Blender, a byl schopen vytvářet kód v objektově orientovaném programovacím jazyce Python.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení