Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Zhodnocení ekologické stability hydrocenózy řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Disertační práce bude zaměřena na zhodnocení stability salmonidního rybího společenstva řeky Svrtatky a jejích hlavních přítoků v úseku od hráze vodního díla Vír po město Tišnov s využitím standardních ichtyologických metod. Prioritně bude sledována stabilita druhových populací pstruha obecného a lipana podhorního. Součástí výzkumu bude sledování a vyhodnocení potravní základny ryb (zoobentos), kvalitativních ukazatelů čistoty vody (včetně znečištění těžkými kovy a jejich distribuce ve složkách vodního ekosystému) a vyhodnocení úrovně rybářského managementu předmětných rybářských revírů. Řešení disertační práce bude napojeno na výzkumný záměr MSM 6215648905.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-ZOO Zootechnika
D-ZOO-SZ Speciální zootechnika