Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Programovací jazyk LOGO a jeho využití při generování L-systémů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Základní náplní práce je seznámit se s principy logického programování a jazykem LOGO (založeném na Lispu). Dále popsat využití tohoto jazyka při generování zvláštní skupiny fraktálů (tzv. L-systémů), které jsou definovány pomocí přepisovacích gramatik. Za pomoci L-systémů lze generovat fraktály, které se podobají rostlinám, stromům a dalším přírodním útvarům. Cílem studenta je navrhnout aplikaci, která bude směřovat k využití těchto fraktálů v počítačové grafice (např. generování plošných či prostorových textur).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení