Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Návrh a realizace nástroje, který by spotřebiteli napomáhal při rozhodování při nákupu produktů vybrané firmy. Je možné použít optimalizační úlohy, expertní systémy, modely z různých oblastí (finanční, účetní apod.), datové analýzy, metody práce s dokumenty (pro systému založené na práci s dokumenty -- document driven DSS), podporu komunikace (communication driven DSS) apod.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení