Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat aktuálním tématem prožívání stresu, vnímané důležitosti jednotlivých stresorů, resp. porovnání možných interkulturních odlišností. Práce předpokládá realizaci praktické části ve firmě (firmách), která zaměstnává příslušníky nejméně dvou národností, případně jedná se zástupci firem jiných národností. Samozřejmostí je proto dobrá jazyková vybavenost studenta, který bude provádět srovnávací interkulturní výzkum.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-RR Regionální rozvoj
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMSRRSKO Sociální komunikace