Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav sociálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vybranými aspekty komunikace občana s veřejnou institucí, např. analýzou komunikačních specifik a problémů. Výsledná zjištění bude student aplikovat na praktické návrhy zlepšení komunikace v dané instituci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-RR Regionální rozvoj
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.