Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat aktuálním tématem interkulturní komunikace, především analýzou interkulturních odlišností v obchodním vyjednávání. Práce předpokládá realizaci praktické části ve firmě (firmách), která zaměstnává příslušníky nejméně dvou národností, případně jedná se zástupci firem jiných národností. Samozřejmostí je proto dobrá jazyková vybavenost studenta, který bude provádět srovnávací interkulturní výzkum. Výsledná zjištění bude student aplikovat na praktické návrhy zlepšení interkulturní komunikace v dané firmě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-RR Regionální rozvojB-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMSRRSKO Sociální komunikace