Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Práce se bude zabývat aktuálním tématem interkulturní komunikace, především analýzou interkulturních odlišností v obchodním vyjednávání. Práce předpokládá realizaci praktické části ve firmě (firmách), která zaměstnává příslušníky nejméně dvou národností, případně jedná se zástupci firem jiných národností. Samozřejmostí je proto dobrá jazyková vybavenost studenta, který bude provádět srovnávací interkulturní výzkum. Výsledná zjištění bude student aplikovat na praktické návrhy zlepšení interkulturní komunikace v dané firmě.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-RD Regional DevelopmentB-RD-SEDR Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FRDISRRSKO Sociální komunikace