Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude zabývat analýzou komunikace ve vybrané instituci, resp. porovnáním šíření informací pomocí komunikace tváří v tvář a elektronické komunikace, případně modelováním sociálních sítí v dané instituci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-RR Regionální rozvojB-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FRRMS
RRSKO Sociální komunikace