Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Typologie sítí ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Abstrakt:
Uvést charakteristiky sítí v regionu, vyhledat příklady sítí v konkrétním regionu a zhodnotit jejich význam.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení