Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Variabilita agroklimatických podmínek na území ČR v posledních 200 letech v kontextu očekávané klimatické změny
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci disertace se předpokládá vyhodnocení agroklimatických podmínek v posledních 200 letech včetně vývoje metod pro jejich posouzení v obdobích s nižší hustotou pozorovaných dat. Předpokládá se využití simulačních agroklimatologických modelů (růstové, fenologické a další) Součástí ukolu doktoranda bude shromáždění databáze a vývoj metody kalibrace stochastického generátoru z dostupných proxy dat a následné použití generátoru k syntéze požadovaných meteorologických časových řad pro zájmové územím střední Evropy (cca 10°-25°E a 45°-55°N) s důrazem na zemědělské produkční oblasti České republiky.Výsledky založené na analýze výsledků pro 19. a 20. století budou porovnány s očekávanými změnami klimatických podmínek ve století 21.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FYTO Fytotechnika