Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Porovnání charakteristik demografické statiky a dynamiky v ČR v kontextu EU

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení