Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Abstrakt: Zhodnotit vnitřní a externí pohyb obyvatelstva ČR

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení