Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Abstrakt:
Zhodnotit vnitřní a externí pohyb obyvatelstva ČR

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení