Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Populační vývoj vybraného mikroregionu
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Summary:
Současný stav řešení dané problematiky a charakterizování současného období. Zpracování vybraných indikátorů demografické statiky a dynamiky.

There are no limitations of the topic