Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Současný stav řešení dané problematiky a charakterizování současného období. Zpracování vybraných indikátorů demografické statiky a dynamiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení