Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
Zpracování uvedených témat v optimálním případě na vlastní lokalitě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení