Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: hodnocení stavu dřevinné složky přirozených geobiocenóz v ZCHÚ nebo jiných vhodných objektů
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.
Abstrakt: Na vhodných zachovalých objektech o minimální výměře 5 ha s lesními geobiocenózami v přírodním nebo přirozeném stavu (podle Vrška et Hort 2004) dendrometrickými přístupy zhodnotit stav synuzie dřevin. Cílem práce je na typologicky homogenních plochách odděleně měřit veškerý živý inventář dřevin podrobnou metodikou Zlatník et al.1938,zachytit tloušťkovou (výškovou)rozrůzněnost porostů, vyčíslit nadzemní živou dendromasu, ležící i stojící mrtvou dendromasu a srovnat strukturu objektu s obdobnými výzkumnými plochami v příbuzných přírodních podmínkách u nás i v zahraničí. Výběr konkrétního objektu může být z databáze přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji na www.pralesy.cz, ve vhodnýchg ZCHÚ nebo ze znalostí místních lesníků(např nevyhlášené "vnitřní" rezervace ve vojenských prostorech).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-KRAJ Krajinářství-- nezadané -- -- nezadané --
B-LES Lesnictví-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.