Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
hodnocení stavu dřevinné složky přirozených geobiocenóz v ZCHÚ nebo jiných vhodných objektů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Na vhodných zachovalých objektech o minimální výměře 5 ha s lesními geobiocenózami v přírodním nebo přirozeném stavu (podle Vrška et Hort 2004) dendrometrickými přístupy zhodnotit stav synuzie dřevin. Cílem práce je na typologicky homogenních plochách odděleně měřit veškerý živý inventář dřevin podrobnou metodikou Zlatník et al.1938,zachytit tloušťkovou (výškovou)rozrůzněnost porostů, vyčíslit nadzemní živou dendromasu, ležící i stojící mrtvou dendromasu a srovnat strukturu objektu s obdobnými výzkumnými plochami v příbuzných přírodních podmínkách u nás i v zahraničí. Výběr konkrétního objektu může být z databáze přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji na www.pralesy.cz, ve vhodnýchg ZCHÚ nebo ze znalostí místních lesníků(např nevyhlášené "vnitřní" rezervace ve vojenských prostorech).
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry
B-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.