Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vyhodnocení provenienčního pokusu modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat vyhodnocením provenienčního pokusu IUFRO na ŠLP Křtiny. NA výzkumných plochách je několik desetiletí sledován růst a vývoj modřínu opadavého. Další informace lze získat u vedoucího práce. Ve většině případů je dobrá dostupnost MHD.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení