Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Využití marketingu v regionálním rozvoji
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v regionálním rozvoji, zejména z oblasti místního cestovního ruchu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení