Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití marketingu v regionálním rozvoji
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v regionálním rozvoji, zejména z oblasti místního cestovního ruchu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení