Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využití marketingu v regionálním rozvoji
State of topic: approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Summary:
Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v regionálním rozvoji, zejména z oblasti místního cestovního ruchu.

informace
There are no limitations of the topic