Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití marketingu v podnikání
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v podnikání, zejména v oblasti místního cestovního ruchu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení