Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Využití marketingu v podnikání
State of topic:
approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:2
Proposed by:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Summary:
Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v podnikání, zejména v oblasti místního cestovního ruchu.

informaceThere are no limitations of the topic