Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využití marketingu v podnikání
Stav témy: schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Na praktickém konkrétním příkladu prokázat schopnost využít marketingové nástroje a postupy v podnikání, zejména v oblasti místního cestovního ruchu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia