Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Softwarová podpora měření výkonnosti podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Práce zahrnuje analýzu činností v rámci komplexních metod měření výkonnosti podniku (např. Balanced Scorecard, EFQM Excellence Model), návrh systému pro definici, správu, získávání (manuální i automatizované) a prezentaci hodnot sledovaných ukazatelů a realizaci tohoto systému.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení