Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Realizace systému pro hodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Realizace systému (aplikace) pro podporu hodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů získávaných z nejrůznějších oblastí podnikových aktivit -- marketingový výzkum, rozhodovací procesy, hodnocení výkonnosti podniku apod. Zahrnuje nejenom výpočet základních statistických charakteristik, ale také hledání závislostí mezi různými proměnnými apod.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení