Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Produkce, produkční potenciál a stabilita smíšených lesncíh porostů na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude řešena na dlouhodobých výzkumných plochách Ústavu zakládání a pěstění lesů situovaných na ŠLP Křtiny. Na výzkumných plochách je již 40 let sledován produkční potenciál a stabilita směsí různých druhů dřevin (SM, BK, MD, BO, DB aj.). Výhodou je možnost přivýdělku při údržbě popř. dalších pracech vzahujících se k výzkumu smíšených porostů. Na tématu je možno spolupracovat i s profesorem Kantorem.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení