Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Stabilizační prvky v říčním korytě
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
Cílem oráce bude vypracovat přehled používaných stabilizačních prvků, vypracovat grafický návrh každého z nich, doplnit fotodokumentací realizace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení