Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu: Podpora marketingového zpravodajství
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Navržení a realizace podpůrného nástroje pro systematický sběr informací z marketingového okolí firmy (konkurence, ekonomické ukazatele apod.).
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení