Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení využití Autodesk Civil 3D v územním plánování.
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geoinformačních technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Určeno pro studenty se základními znalostmi CAD systémů. Na zvolené loklitě budou popsány možnosti využití software Autodesk Civil 3D pro územní plánování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení