Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Evoluční uspořádáni rodu Salix
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Abstrakt: Bakalářská práce se bude zabývat studiem evolučních vztahů především v rámci rodu Salix, popřípadě čeledě Salicaceae. V práci bude porovnán některý z již publikovaných systémů založený na morfologických znacích s daty experimentálně získané metodami molekulární biologie. Práce umožní přímé uchopení genetické informace, což má mnoho výhod oproti obvyklému sledování fenotypu, který je výsledkem interakce genetické informace s mnoha různorodými vnitřními a vnějšími vlivy. K získání molekulárních dat poslouží základní molekulární techniky, jako je izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR (polymerázová řetězová reakce), separace DNA fragmentů gelovou elektroforézou, ale i další techniky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia