Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Evoluční uspořádáni rodu Salix
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Abstrakt: Bakalářská práce se bude zabývat studiem evolučních vztahů především v rámci rodu Salix, popřípadě čeledě Salicaceae. V práci bude porovnán některý z již publikovaných systémů založený na morfologických znacích s daty experimentálně získané metodami molekulární biologie. Práce umožní přímé uchopení genetické informace, což má mnoho výhod oproti obvyklému sledování fenotypu, který je výsledkem interakce genetické informace s mnoha různorodými vnitřními a vnějšími vlivy. K získání molekulárních dat poslouží základní molekulární techniky, jako je izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR (polymerázová řetězová reakce), separace DNA fragmentů gelovou elektroforézou, ale i další techniky.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia