Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Evoluční uspořádáni rodu Salix
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Summary: Bakalářská práce se bude zabývat studiem evolučních vztahů především v rámci rodu Salix, popřípadě čeledě Salicaceae. V práci bude porovnán některý z již publikovaných systémů založený na morfologických znacích s daty experimentálně získané metodami molekulární biologie. Práce umožní přímé uchopení genetické informace, což má mnoho výhod oproti obvyklému sledování fenotypu, který je výsledkem interakce genetické informace s mnoha různorodými vnitřními a vnějšími vlivy. K získání molekulárních dat poslouží základní molekulární techniky, jako je izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR (polymerázová řetězová reakce), separace DNA fragmentů gelovou elektroforézou, ale i další techniky.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic