Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce se bude zabývat studiem evolučních vztahů v rámci rodu Carex, k čemuž budou využity moderní molekulárně genetické metody. Práce umožní přímé uchopení genetické informace, což má mnoho výhod oproti obvyklému sledování fenotypu, který je výsledkem interakce genetické informace s mnoha různorodými vnitřními a vnějšími vlivy. Diplomant si osvojí práci v laboratoři a získá znalosti základních molekulárních technik jako je izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR (polymerázová řetězová reakce), separace DNA fragmentů gelovou elektroforézou, a další techniky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení