Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti zachování klíčových živin v krajině cestou povzbuzení půdních mikrobiálních aktivit
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
V oblastech rozhodujících pro zásobování rozsáhlých městských aglomerací pitnou vodou by se mělo hospodařit šetrně zejména s ohledem na kvalitu podzemních vod. V navrhované práci by se autor mohl pokusit o stanovení určitých priorit zemědělského hospodaření. Cílem by měl být obecně biologický pohled na celou problematiku. Půdní mikrobiální aktivity jsou totiž klíčem k efektivnímu propojení zájmů jak místního obyvatelstva, tak i odběratelů pitné vody, kteří jsou často několik desítek kilometrů vzdáleni. Tyto skutečnosti jsou již velmi dlouho známé, ale nepromítají se do praktické roviny. V práci bude využito nejnovější poznatků, získaných dlouhododbým terénním sledováním zájmové oblasti v Březové nad Svitavou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.