Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systémy vzdálené komunikace
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Radovan Kukla
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Dr. Ing. Radovan Kukla
Abstrakt: Práce je zaměřena na návrh a realizaci systému vzdálené správy zvolené zpracovatelské technologie (potravinářské, biotechnologické, manipulační nebo robotické). Dude řešen výběr automatizačních prvků, vhodného vývojového prostředí a návrh modelu.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia