Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Systémy vzdálené komunikace
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr. Ing. Radovan Kukla
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na návrh a realizaci systému vzdálené správy zvolené zpracovatelské technologie (potravinářské, biotechnologické, manipulační nebo robotické). Dude řešen výběr automatizačních prvků, vhodného vývojového prostředí a návrh modelu.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia